books

Достоевски и най-мъдрите му думи, които ще ви замислят

Интересно

Фьодор Достоевски е един от най-бележитите и четени руски автори. Класикът се радва на голяма популярност по света, а творчеството му се смята за литература от най-висш ранг. Произведения като „Престъпление и наказание“, „Идиот“, „Бесове“, „Юноша“, „Братя Карамазови“, „Записки от подземието“ и още много други се нареждат сред най-великите текстове, излизали изпод перото на автор.

В романите си Достоевски влага толкова смисли и символики, че е трудно да се обхване всичко, което писателят е вплел в текстовете си. Книгите му докосват душата на всеки, който понечи да ги отвори и да прекоси прага на техния свят.

Днес с вас споделяме някои от най-проникновените думи на руския класик.

„Удивително е какво може да направи един слънчев лъч с душата на човека!“

 „Втората половина на човешкия живот обикновено се състои единствено от натрупаните през първата половина навици.“

 „Радвайте се на живота, а не на неговия смисъл.“

„Едно от най-обичаните и разпространени суеверия е това, че всеки човек има свои определени качества, че е добър, зъл, умен, глупав, енергичен, апатичен и т.н. Хората обаче не са точно такива. Хората са като реките: водата във всички е еднаква и навред е една и съща, но всяка река бива ту тясна, ту бърза, ту широка, ту тиха, ту чиста, ту студена, ту мътна, ту топла. Така и хората. Всеки човек носи в себе си наченки на всички човешки качества и понякога проявява едни, понякога други, а понякога съвсем не прилича на себе си, без да е изменил нещо от същността си.“

roses

„Ако един народ не вярва, че истината е единствено в него, ако не вярва, че единствено той е способен и призван да възкреси всички със своята истина – той тутакси престава да е велик народ и тутакси се превръща в етнографски материал, а не във велик народ.“

„На света няма нищо по-трудно от откровеността и нищо по-лесно от ласкателството.“

„В ласкателството дори всичко, до последната нотка да е фалшиво, то и тогава е приятно и се слуша не без удоволствие.“

„При неуспех всичко изглежда глупаво.“

„Много малко е нужно, за да се унищожи един човек: само трябва да го убедите, че това с което се занимава е никому ненужно.“

„Нещастието е заразна болест. Нещастните и бедните трябва да странят един от друг, за да не се заразят още повече.“

„Не трябва да обичаш това, което не познаваш.“

„Ако искаш да победиш целия свят, победи самия себе си.“

Вашият коментар