Бърз кредит - помощник в трудни ситуации

Бърз кредит – помощник в трудни ситуации

Интересно

Кредитите са основна част от икономиката на държавите. Съществуват десетки видове кредити. Има потребителски, ипотечни, търговски, стокови заеми и т.н. Освен това са се появили допълнителни финансови продукти като кредити до заплата, овърдрафти, лизинги и кредитни карти.

Всеки кредитен продукт има различно предназначение и е подходящ за различен тип потребители. Не само хората изпаднали в трудно финансово положение вземат заеми. Огромна част от българите имат кредити.

Някои хора теглят заеми, за да си закупят жилище, други за да започнат собствен бизнес, а трети, за да реализират свои дългосрочни цели. Поради растящото потребление на стоки и услуги хората теглят заеми във всякакви ситуации.

Бързите кредити се вземат предимно от потребители, които не могат да се възползват от банков заем или от такива изпаднали в трудна ситуация. Ето как продуктът бърз кредит може да ви помогне в проблемна ситуация.

Повреден автомобил, развален хладилник, неотложна нужда от посещение при лекар или зъболекар? На всеки от нас му се е случвало да го сполетят внезапни проблеми, за справянето с които няма нужните средства. В такива ситуации, обикновено се стресираме и мислим от кого можем да поискаме пари на заем.

Най-често искаме заеми от наши роднини, приятели или познати. Но не винаги има някой, който е готов да ни услужи с нужната сума. А има и много потребители, които изпитват неудобство да искат пари от своите близки, понеже знаят колко чести са споровете за пари. Тогава обикновено се обръщаме към фирмите за бързи заеми. Те кредитират голям набор от потребители, изискват единствено лична карта при кандидатстване и връщат отговор дали сте одобрени в кратък срок.

Бърз кредит за всеки

Едно от основните предимства на компаниите за бързи кредити е, че кредитират голям набор от клиенти. Голяма част от фирмите одобряват клиенти с лоша кредитна история или пък такива без доказуеми доходи. Ако влизате в някоя от тези категории, имайте предвид, че може да ви бъде изискан гарант по кредита. Също така е нужно да знаете, че заемите, отпускани на рискови клиенти, са по-неизгодни. За да се възползвате от изгодни кредитни продукти, винаги погасявайте задълженията си в срок. Голяма част от кредитните компании вече имат и онлайн процеси. Това прави тегленето на заем още по-лесно и бързо. Какво по-удобно от това да се възползвате от вземане на бърз кредит без да се налага да ходите до офис на кредитора?

Не забравяйте какви са правата ви

Всяко физическо и юридическо лице, освен задължения по сключения от него договор за заем, има и права. Ето какви са те:

  • Преди да подпишете договора си, първо го прочетете. Попитайте обслужващият ви служител какви са допълнителните такси, както и дали има неустойки в случай на предсрочно погасяване.
  • Трябва да знаете, че независимо дали подписвате договора си за кредит онлайн или в офис на кредитора, е нужно да получите определени документи. Те са: договор за кредит, стандартен европейски формуляр, декларация за защита на личните данни, погасителен план и общи условия.
  • Ако имате проблем или въпроси най-добре комуникирайте със своя кредитен консултант. Той най-добре може да ви обясни всички подробности свързани с вашия кредит.