Какво ни е необходимо, за да осъществим регистрация на фирма?

Lifestyle Интересно

Сам по себе си, процесът по регистрация на фирма не е никак сложен – ако разполагате с подробна информираност, той ще протече наистина гладко и безпроблемно.

Повечето хора изпитват затруднение в разбирането на изначалната концепция, но веднъж, след като всичко е изяснено в съзнанието им, те не срещат никакви препятствия в осъществяването на това начинание. Днешната статия има за цел да предостави по-подробна информация, която да хвърли яснота по въпроса, свързан с регистрация на фирма.

И така, откъде да започнем?

Всяка регистрация на фирма преминава през няколко задължителни етапа, общовалидни за всички бъдещи предприемачи. Говорейки за стартирането на бизнес, разбира се, че първата важна стъпка е изясняването на неговата концепция и планирането на етапите, през които да премине неговото развитие.

Познавайки добре бизнес сферата, в която желаете да се развиете, вие лесно бихте могли да интегрирате бизнеса си. След като сте планирали стъпките си, следва да преминете към регистрация на фирма. Създаването на дружество с ограничена отговорност (ЕООД или ООД) е най-сигурният и финансово изгоден начин, чрез който да съумеете да създадете свой бизнес. Затова и мнозина го предпочитат. Ако е необходимо да оразличим двете абревиатури, бихме казали, че най-лесно ги класифицираме по принципа за собственост. ЕООД фирмите са онези, които имат вписан само един собственик. За сметка на това тези, регистрирани като ООД, са бизнеси, имащи двама или повече съдружници в своето управление. Тези особености не важат за наличието и броя на управителите на фирмата – те могат да бъдат толкова, колкото собственикът или собствениците сметнат за необходимо.

От гледна точка на документите, които трябва да се подготвят, за ваше улеснение споменаваме някои от най-важните, без които процесът по регистрация на фирма не би могъл да стане възможен.

За регистрация на фирма ще са ви необходими учредителен акт или дружествен договор, протокол на собственика или учредителното събрание, образец от подписа на управителя, декларации по членове, които ще откриете при стартиране на процедурите, вносна бележка за внесен капитал по обслужваща бизнеса банкова сметка, квитанция за платена държавна такса.

Съветваме ви да предоставите проверката на документите на адвокат, който добре познава механизмите по регистрация на фирма. Така ще бъдете уверени, че представяте пълен набор от акуратна документация, която час по-скоро ще ви осигури успешна регистрация на вашата фирма.

Разбира се, бихте могли и сами да се справите с приготвянето на документите, но така рискувате да пропуснете нещо, което ще доведе до връщането на документа и стартиране на процедурата отначало. Ако не ви се иска да се бавите излишно, то безспорно препоръчваме да се допитате до адвокат, който да се погрижи за задействане на процедурата от ваше име. Така наистина бързо и безпрепятствано ще се сдобиете с регистрирана и лицензирана фирма, чрез която час по-скоро да започнете да развивате бизнес начинанието си.