Жило за ръчна спирачка и защо е важно то да бъде изправно

Автомобили

Устройството на автомобила е сложно и побира в себе си множество компоненти и елементи – всеки един от тях е от изключително важно значение за това всяко превозно средство да бъде в изправност. Когато говорим за движението на колата, неминуемо се сещаме и за спирането – два съществено важни процеса, без които не би могло възможно правилното и, най-вече, безопасно шофиране.

И докато процесът по движение е относително ясен, днес ни се иска да отделим повече внимание и върху този за спиране. Всеки от нас е наясно с първичната спирачна система – тази, която задвижваме посредством натискането на педала на спирачката и чрез която инициираме намаляване на скоростта или окончателно спиране на автомобила. Съществува обаче и вторична спирачна система – тя е пряко обвързана с лоста на ръчната спирачка и компонент, наречен жило за ръчна спирачка – синхронът между двете части ни помага да блокираме колелата на превозното средство и да му попречим то да се задвижи, когато е пакирано на наклонен участък.

Жило за ръчна спирачка – основни функции и важност

Компонентът, който наричаме жило за ръчна спирачка, има спомагателна функция – именно той осъществява връзката между лоста на ръчната спирачка и автомобилните накладки. Повдигайки лоста, ние „изпращаме сигнал“ на дисковите накладки да блокират колелетата на автомобила и, по този начин, подсигуряваме своята безопасност. Паркирането по неравни терени повишава риска от възникване на движение, дори в моментите, в които колата е спряна. Активирайки вторичната спирачна система, ние премахваме този риск.

Едно от важните неща, които следва да упоменем, е фактът, че вторичната спирачна система е замислена да бъде независима от хидравличната, която се явява и първична такава за автомобила. Това е от жизненоважно значение, тъй като, при блокиране на първичната система, вторичната се явява спомагателна и чрез нея отново бихме могли да навигираме и намаляваме скоростта в движение.

Жило за ръчна спирачка откриваме в устройството на много превозни средства

Широкото разпространение на вторичните спирачни системи предполага и наличие на такова жило за ръчна спирачка в устройството на всеки автомобил. Срещаме го при леките коли, бусовете, микробусите, автобусите, както и при разновидности от селскостопанската техника като трактори, комбайни, мотофрези, косачки, мултикултиватори. Жило за ръчна спирачка има още и в устройството на вторичната спирачна система на машини от строителните дейности – багери, валяци, мотофрези, булдозери, кранове, автокранове, автовишки.

Важно е да отбележим от какво съществено значение е честата профилактика и проверка на състоянието на това жило за ръчна спирачка. Неговата неизрядност би резултирала в множество проблеми – тогава вдигането и спускането на лоста на ръчната спирачка би било невъзможно, което блокира цялостната нейна функционалност. Ежедневно при управлението на автомобил ни се налага да боравим с ръчната спирачка при паркиране – ето защо е от съществено значение често да следим за състоянието на жилото. Професионалист монтьор би могъл да прецени дали то е скъсано или разхлабено и, при нужда, да задейства неговата подмяна час по-скоро. Съветваме ви да не се опитвате да отстранявате подобни проблеми сами – доверете се на хората от бранша, натрупали зад гърба си достатъчно опит. Функцията на това жило за ръчна спирачка е достатъчно важна – не рискувайте сами да решавате каквито и да е било проблеми, свързани с него.