Избор на Турникети: какво трябва да се отчете при изграждането на такава система за контрол на достъпа?

Избор на Турникети: какво трябва да се отчете при изграждането на такава система за контрол на достъпа?

Технологии

Механичните препятствия Турникети се поставят на входно-изходните (контролно-пропускателни) точки в предприятия, банки, държавни и медицински институции, учебни заведения, както и развлекателни, спортни и други съоръжения. Турникетът е вид механично препятствие, представено в множество варианти, затова в следващите редове ще разгледаме по кои критерии се избира даден модел.

От какво зависи изборът на турникет?

Основните функции на турникетите включват: управление на потока от посетители, защита срещу навлизане на неоторизирани лица на територията на обекта, регулиране на движението при влизане и излизане, както и отчет на работното време на служителите. Изборът на вид и капацитет на съоръжението зависи от няколко фактора:

  • Задачите, с които трябва да се справи;
  • Особености на обекта и параметри на мястото за монтаж на турникета;
  • Безопасност и организация на проходната зона;
  • Начина на управление на модела и принцип на работа (самостоятелно или като част от система за контрол на достъпа).

Изхождайки от особеностите на обекта, турникетът следва да се избере първо според неговата пропускателна способност. Тя се изчислява въз основа на пиковото натоварване на зоната за преминаване. Под внимание се взема и ширината на тази зона. Тя определя удобството и сигурността при използването на турникет, а те зависят от конструктивните характеристики и ширината на самия проход.  

Какво е необходимо да обмисли всеки обект, когато избира вида на турникета?

Всяка сграда, в която предстои инсталиране на едно такова съоръжение или система от турникети, следва да оцени няколко съществени момента. Преди всичко това са мащабите на потока от хора, които преминават през контролираната точка. Тоест, би трябвало да се прецени колко хора ще преминават дневно през турникета в пиковите часове?

Турникетите, които ще бъдат инсталирани в даден обект, се избират с компетентното съдействие на фирми, специализирани в тяхната продажба и внедряване. Изпълнителят на подобен проект има техническия капацитет да оцени правилно различните нюанси на задачата, включително като вземе под внимание широчината на прохода, който ще бъде затворен.

Тази информация позволява да се прецени колко турникета ще бъдат инсталирани в обекта, за да се блокира напълно преминаването. Също така се оценява необходимостта от специален проход за хора с увреждания. За да се осигури безпрепятственото преминаване на посетители в инвалидни колички, е необходимо да се монтират специални бариери или турникети с увеличено пространство за преминаване.

Изпълнителят може да прецени каква е нуждата от допълнителни ограждения. Тази необходимост трябва да се вземе предвид, за да се затвори напълно проходното пространство, но в същото време да не се използва допълнителен брой турникети.

За да се разбере кой е предпочитаният дизайн на турникет е важно е да се погледне в цялост на оформлението на обекта и да се избере модел на съоръжението, който да се впише идеално в интериора.

За повечето предприятия, както и търговски центрове, пиковата активност е най-висока в сутрешните и вечерните часове, така че инсталираните турникети трябва да имат висока производителност и надеждност. Това могат да бъдат както пиедестални турникети (монтирани в редица, образуват зона за преминаване), така и трираменни – трипод (при формиране на зона за преминаване те се допълват с огради).

За да се даде възможност за преминаване на инвалидни колички или преминаване с голям багаж, турникетите могат да бъдат допълнени с автоматични врати, които осигуряват проходимост до 1200 мм ширина.